ALV / Ledencontactdag 2015 : bestuurswisseling

De Algemene Ledenvergadering van de LPVN is gehouden op zaterdag 11 april 2015 in de grote tuinzaal van Antropia tegenover het station Driebergen-Zeist. Er kwamen veertig leden, inclusief partners, naar deze bijeenkomst. Tijdens deze vergadering zijn twee bestuursleden afgetreden die zich niet herkiesbaar hadden gesteld. Dit zijn Karin Maurer, bestuurslid sinds 2009 en voorzitter sinds 2011 en Ruud Maltha penningmeester sinds 2010. Karin Maurer is in deze ledenvergadering benoemd tot erelid van LPVN voor al het werk dat zij verzet heeft. De LPVN dankt haar voor al haar enthousiasme en inzet. Harry van Straalen is opnieuw benoemd tot secretaris, Geertje Groeneveld-Nijenmanting is opnieuw benoemd tot algemeen bestuurslid en Elly van Dorst is benoemd tot penningmeester. Ondanks diverse oproepen aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie onder andere het voorzitterschap, heeft zich helaas niemand gemeld. Harry van Straalen is bereid gevonden om tijdelijk de functie van voorzitter waar te nemen, totdat een nieuwe voorzitter in functie treedt. Gelukkig hebben enkele leden aangegeven dat ze wél willen meewerken aan diverse projecten, zoals het organiseren van lotgenotencontact. Dit is door het nieuwe bestuur dankbaar aanvaard; een klein bestuur kan immers niet alle jaarplannen zelf uitvoeren.

Op de pagina ‘Wie zijn wij/ bestuur stelt zich voor ziet u CV’s van het nieuwe bestuur met foto’s zodat u een indruk krijgt wie de mensen zijn die het beleid van de LPVN de komende tijd gaan vormgeven.

X
Spring naar toolbar