Het bestuur van de LPVN zoekt een beurscoördinator!

Door het jaar heen zijn wij vertegenwoordigd op een aantal grote en kleinere beurzen en congressen om meer bekendheid aan de aandoening lichen planus en de vereniging te geven. Dit varieert van de nationale Gezondheidsbeurs tot bijv. het landelijke huisartsencongres.

De organisatie hiervan is een leuke taak, zo onderhoud je door het jaar heen de contacten met de instanties die deze beurzen en congressen organiseren; je regelt onze deelname, de inrichting van een kleine stand en de communicatie daaromtrent tussen bestuur en beursvrijwilligers. Samen met een collega zorg je ook voor de beursbezetting en als je wilt sta je zelf ook af en toe op een beurs.

Lijkt het je leuk?
Stuur een email aan contact@lichenplanus.nl
of bel 088 – 2484356.

 

X