uit: 6e nieuwsbrief Kwaliteitszegel Dermatologie van 13 maart 2013

Op 8 maart 2013 kregen 75 dermatologische instellingen het Kwaliteitszegel Dermatologie toegekend. De 75 instellingen die het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvingen, voldoen volgens eigen opgave aan alle 18 criteria. De criteria zijn opgesteld op basis van input vanuit de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en huidpatiëntenverenigingen.
Najaar 2012 werd een pilot uitgevoerd in 14 dermatologische instellingen, die op 8 oktober 2012 als eersten het Kwaliteitszegel Dermatologie verkregen. Vervolgens kregen alle dermatologische instellingen in Nederland de mogelijkheid zich aan te melden. Dermatologen beantwoordden of hun instelling voldeed aan de criteria voor het Kwaliteitszegel Dermatologie, een vorm van zelfcertificering. In de volgende fase van het project zal getoetst worden of instellingen aan de criteria voldoen.

Klik hier voor een overzicht van alle ziekenhuizen en behandelcentra die het Kwaliteitszegel Dermatologie toegekend hebben gekregen.

X
Spring naar toolbar