U kunt zich nog aanmelden, ook alleen voor de lezing ’s middags!

Zaterdag 14 april 2018  –  Ledencontactdag/ALV –  een dag voor alle leden en hun partner

Locatie: de Tuinzaal van Cultuur en Congrescentrum Antropia, Landgoed De Reehorst (naast station Driebergen/Zeist) Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.
U kunt gratis parkeren op de weide bij de Tuinzaal.

De dag begint met onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, waarin wij u onze jaarrekening presenteren en u alles vertellen over het speelveld, de activiteiten, de plannen en de mensen van de vereniging.

Programma
10.30- 11.00 u     Ontvangst met koffie/thee in de Tuinzaal
11.00- 12.30 u     Algemene Ledenvergadering  (agenda: zie Ledenbericht)
12.30- 13.30 u     Lunchbuffet in IONA-gebouw van Antropia, op Landgoed De Reehorst
13.30- 15.00 u.    Lezing door dr. Colette Van Hees, dermatoloog, over verschillende uitingsvormen van lichen planus
15.00 u.               Afsluiting en daarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Na de lunch, die u door de vereniging wordt aangeboden, zal mevr. dr. Colette van Hees, dermatoloog in het Erasmus MC Rotterdam, in haar presentatie de verschillende uitingsvormen van lichen planus bespreken, waaronder de anogenitale vormen en lichen planopilaris. Dit zijn beide vormen van lichen planus die een grote invloed hebben op kwaliteit van leven. Daarbij zou zij graag ingaan op vragen die bij de leden leven. Als u deze uiterlijk 1 maart a.s. van tevoren opstuurt naar secretaris@lichenplanus.nl, kan mevrouw Van Hees daar tijdens haar presentatie al rekening mee houden. Uiteraard is anonimiteit gewaarborgd.

Natuurlijk is er de hele dag door veel ruimte voor vragen stellen, uitwisselen van ervaringen en contact met elkaar.

In het laatste Ledenbericht vindt u uitgebreide informatie over deze bijeenkomst. Het bestuur gaat uit van een grote opkomst!
Het is gebleken dat deze jaarlijkse Ledencontactdag in een behoefte voorziet.

Het verslag van de ALV en de financiële overzichten 2017 zijn op het ledengedeelte van onze website te downloaden.
Het jaarverslag 2017 van het bestuur wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.


Aanmelden kan tot 10 april 2018:

– via de e-mail naar secretaris@lichenplanus.nl of
– telefonisch naar 088 – 24 84 351
Geeft u bij aanmelding a.u.b. door, of u alleen komt, of een introducé meebrengt.
Ook graag doorgeven of u dieetwensen heeft; voor zachte broodjes wordt gezorgd.

X