In het kort:

De Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN) is een kleine, bloeiende patiëntenvereniging met ongeveer 300 leden. De vereniging bestaat sinds 2004.
De doelen van de LPVN zijn: verstrekken van informatie, organiseren van lotgenotencontact, belangenbehartiging en stimuleren van medisch-/wetenschappelijk onderzoek. Er is een Behandelrichtlijn Lichen Planus . Het bestuur wordt ondersteund door een Medische Adviesraad.

De LPVN heeft een klein enthousiast bestuur met professionele ondersteuning en een fijn team vrijwilligers, maar zoekt versterking.

Naast gewone leden zou het bestuur ook graag een of meer mensen met een medische achtergrond willen opnemen. Dit kan ons helpen in onze contacten met koepels, netwerkorganisaties en professionals. Uw kennis over medicatie, hulpmiddelen en behandelmethodes kan bijdragen aan adequate informatie aan zowel patiënten als ook professionals die voor het eerst met lichen planus geconfronteerd worden.

Bekijk de profielschets en praat eens vrijblijvend met ons. Wellicht kunnen wij wederzijds iets voor elkaar betekenen!

LPVN zoekt bestuursleden

LPVN zoekt bestuursleden met medische achtergrond

 

X
Spring naar toolbar