Oproep: themanummer Welzijn

Begin 2019 ontvangt u een Ledenbericht, met daarin het thema “Welzijn en Welbevinden bij LP”.

LP kan gevolgen hebben voor uw welzijn en hoe u zich voelt. Iedereen heeft zijn eigen manier om met de gevolgen van LP om te gaan én zijn welbevinden en welzijn te verbeteren. Door deze tips en voorbeelden met elkaar te delen, kunnen we elkaar inspireren en helpen om, ondanks de klachten, goed in ons vel te zitten.

Graag willen we daarom van u weten, wat u gedaan heeft om:

– goed in uw vel te zitten

– goed voor uzelf te zorgen

– afleiding te zoeken, zodat u niet voortdurend met de klachten bezig bent

 

Hebt u wel eens hulp gezocht om met de gevolgen van LP om te gaan en zo ja, hoe heeft dat u geholpen om u beter te voelen?

 

We hopen op veel ervaringen en verhalen. Vindt u het lastig om het zelf op papier te zetten? U kunt ook door ons geïnterviewd worden, dan maken wij er een mooi verhaal van. Uiteraard kan dit ook onder een andere naam, als u dat prettig vindt.

Reageren kan naar redactie@lichenplanus.nl of 088-2484356

X
Spring naar toolbar