In het artikel “Je mond als spiegel van je gezondheid”  van Melchior Meijer worden 8 items beschreven, waaronder punt 6 ‘Witte plekjes’. lichen planus wordt hier in verband gebracht met mogelijke psychische stoornissen zoals depressie, paniekaanvallen of met een angstsyndroom.

Om een deel van het artikel te lezen kunt u op de link klikken.     (lees hier deel van het artikel).

In het artikel staat dat t.g.v. het slikken van medicijnen tegen angst- en stress stoornissen mensen last kunnen hebben van xerostomie, een droge mond. Afsluitend beweert de schrijver dat LP een bijwerking kan zijn  van een reeks andere medicijnen.

Reactie LPVN

In dit artikel wordt een onjuist beeld geschetst van lichen planus in de mond.
lichen planus, de orale vorm, is geheel iets anders dan xerostomie. Ook is bekend dat een aantal geneesmiddelen een droog gevoel in de mond veroorzaken: xerostomie. Maar xerostomie is geen lichen planus! Beiden kunnen echter wel samen voorkomen.

LP in de mond kan variëren van witte strepen aan weerszijden van de tong, witte strepen of rode plekken op het mondslijmvlies, de mondbodem en het tandvlees. Het kan in lichte vorm voorkomen, maar ook met blaren en open plekken en daardoor problemen geven met eten en soms verlies van tanden en kiezen. Deze vorm komt meestal gepaard voor, dus aan beide kanten van de mond of de tong.
Orale lichen planus heeft meestal een chronisch verloop.

Bekend is dat er een aantal geneesmiddelen zijn die op lichen planus lijkende veranderingen van het mondslijmvlies kunnen veroorzaken. Deze veranderingen bestaan uit witte of witrode, vaak streepachtige plekjes op het mondslijmvlies. In tegenstelling tot ‘echte’ lichen planus verdwijnen de lichenoïde veranderingen van het slijmvlies na het staken van het oorzakelijke geneesmiddel. Maar het staken van een geneesmiddel moet dan wel verantwoord zijn!

Er zijn veel mogelijke verklaringen voor het ontstaan van LP, maar oorzaken van LP zijn grotendeels onbekend. De meeste gegevens wijzen erop dat LP een soort auto-immuunziekte is. Dit houdt in dat de ontstekingscellen, die deel uitmaken van het afweersysteem en normaal allerlei bacteriën en virussen bestrijden, nu ook bepaalde stoffen in de huid en de slijmvliezen aantasten. Waardoor het afweersysteem zo reageert, is niet bekend.
Zolang de oorzaak niet bekend is, bestaat de behandeling vooral uit het bestrijden van de symptomen.
Ondersteuning van tandarts en mondhygiëniste is voor een LP patiënt erg belangrijk.

X
Spring naar toolbar