De Richtlijn lichen planus is goedgekeurd!
Het is gelukt! De eerste Nederlandse richtlijn voor behandeling van lichen planus is door de Algemene Ledenvergadering van de NVDV (april 2013) goedgekeurd.

Deze multidisciplinaire richtlijn is hopelijk het begin van meer kennis over en betere behandeling van lichen planus. De LPVN heeft actief aan deze richtlijn meegewerkt. Vanaf nu kan elke behandelend arts informatie over de “standaardbehandeling” in deze richtlijn vinden. Meld uw arts dus vooral dat er een richtlijn is! Als u de richtlijn zelf ook raadpleegt, komt u beslagen ten ijs.
De lichen planus Vereniging Nederland heeft bij gelegenheid van de verschijning van de richtlijn een brochure uitgegeven, die aan alle leden zal worden toegezonden.
Via de website van de NVDV is de richtlijn in te zien maar ook via het pdf bestand.

X
Spring naar toolbar