In 2013 is de Richtlijn lichen planus goedgekeurd. De afspraken in de richtlijn zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. De richtlijn is leidend voor behandelaars. Lees hier de samenvatting v.d. richtlijn…

X