Het is u inmiddels bekend: vorig jaar is de multidisciplinaire behandelrichtlijn lichen planus (NVDV, 2013) tot stand gekomen, geaccordeerd door de (leden van de) NVDV en in mei 2013 verschenen. Door het gebruik  van een richtlijn wordt beoogd de kwaliteit van zorg te verbeteren. De LPVN initieerde het onderzoek naar kwaliteit van leven en behandeltevredenheid van patiënten met LP, naar aanleiding van  de richtlijn.
Het rapport van het eerste onderzoek naar Behandeltevredenheid en Kwaliteit van Leven bij lichen planus (Nijland, Prinsen en De Korte, 2012) is opgenomen als bijlage in de richtlijn. De richtlijn is in te zien op de website van de LPVN (www.lichenplanus.nl) en de NVDV (www.huidarts.info) .

Implementatie van de richtlijn lichen planus
Met het verschijnen van de richtlijn is een belangrijke mijlpaal bereikt: er is toegewerkt naar overeenstemming ten aanzien van een aantal uitdagingen in de praktijk. Hierbij is niet alleen aandacht besteed aan de effectiviteit en veiligheid van behandelingen, maar ook aan het patiëntenperspectief.

De verspreiding van een richtlijn is geen garantie voor de toepassing ervan.

Het vervolgonderzoek naar behandeltevredenheid, in februari 2014, richtte zich op de implementatie van de richtlijn. In hoeverre is de richtlijn bekend en leidt deze tot anders handelen bij dermatologen? En hoe kan implementatie worden bevorderd?

In de patiëntengroep werd gekeken naar de bekendheid met de richtlijn en de ervaren verandering in de behandeling en de mate van tevredenheid hierover.

In het onderzoeksrapport Onderzoek naar de implementatie van de richtlijn lichen planus (Ter Stege, van Cranenburgh, Nijland, De Korte en Prinsen, 2014) leest u de opzet, resultaten, algemene conclusie en aanbevelingen. Uw reactie is welkom op mail contact@lichenplanus.nl. De link naar het onderzoeksrapport staat op het ledendeel van de website.

 

photo credit: Yuliana_Vislova via photopin cc
X
Spring naar toolbar