Algemene Brochure Lichen Planus Vereniging Nederland  Uitgave 2017 Lichen Planus Vereniging Nederland

Wat is lichen planus –
Patiënteninformatie bij de Richtlijn Lichen Planus              Uitgave 2017 Lichen Planus Vereniging Nederland

Lijf en Leven met Lichen Planus –
Ervaringsdeskundigen aan het woord                                    Uitgave 2016 Lichen Planus Vereniging Nederland

Diagnostiek en behandeling van orale lichen planus           Uitgave 2016 Lichen Planus Vereniging Nederland

Onderzoek naar de implementatie
               van de richtlijn Lichen Planus                                  In opdracht van de LPVN door Stichting Aquamarijn (2014)

Eindrapport Ledenenquete LPVN 2 2017                                Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2017)

Presentatie Ledenenquete LPVN 2013                                    Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2014)

X
Spring naar toolbar